سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس اصول و فنون مشاوره و راهنمایی با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس اصول و فنون مشاوره و راهنمایی
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس اصول و فنون مشاوره و راهنمایی
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس اصول و فنون مشاوره و راهنمایی
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس اصول و فنون مشاوره و راهنمایی
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس اصول و فنون مشاوره و راهنمایی


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 3-94 اصول و فنون مشاوره و راهنمایی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 1-90-91 اصول و فنون مشاوره و راهنمایی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-91-92 اصول و فنون مشاوره و راهنمایی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 2-94-95 اصول و فنون مشاوره و راهنمایی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-93-94 اصول و فنون مشاوره و راهنمایی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 1-96-97 اصول و فنون مشاوره و راهنمایی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 3-96 اصول و فنون مشاوره و راهنمایی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 3-95 اصول و فنون مشاوره و راهنمایی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 2-95-96 اصول و فنون مشاوره و راهنمایی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 2-93-94 اصول و فنون مشاوره و راهنمایی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 2-89-90 اصول و فنون مشاوره و راهنمایی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
12 2-90-91 اصول و فنون مشاوره و راهنمایی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
13 3-93 اصول و فنون مشاوره و راهنمایی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ