سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس روش تحقیق - روش تحقيق با تاكيد بر علوم تربيتي با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس روش تحقیق - روش تحقيق با تاكيد بر علوم تربيتي
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس روش تحقیق - روش تحقيق با تاكيد بر علوم تربيتي
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس روش تحقیق - روش تحقيق با تاكيد بر علوم تربيتي
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس روش تحقیق - روش تحقيق با تاكيد بر علوم تربيتي
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس روش تحقیق - روش تحقيق با تاكيد بر علوم تربيتي


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-93-94 روش تحقیق - روش تحقيق با تاكيد بر علوم تربيتي 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 2-93-94 روش تحقیق - روش تحقيق با تاكيد بر علوم تربيتي 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-90-91 روش تحقیق - روش تحقيق با تاكيد بر علوم تربيتي 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 2-96-97 روش تحقیق - روش تحقيق با تاكيد بر علوم تربيتي 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-92-93 روش تحقیق - روش تحقيق با تاكيد بر علوم تربيتي 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 2-95-96 روش تحقیق - روش تحقيق با تاكيد بر علوم تربيتي 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 2-92-93 روش تحقیق - روش تحقيق با تاكيد بر علوم تربيتي 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 2-94-95 روش تحقیق - روش تحقيق با تاكيد بر علوم تربيتي 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 1-96-97 روش تحقیق - روش تحقيق با تاكيد بر علوم تربيتي 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 1-89-90 کد 19849 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
11 2-89-90 روش تحقیق - روش تحقيق با تاكيد بر علوم تربيتي 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
12 1-91-92 روش تحقیق - روش تحقيق با تاكيد بر علوم تربيتي - فایل چندگانه 200 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ