سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

 

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس قرائت و درک متون عربی - متون عربی 4 با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس قرائت و درک متون عربی - متون عربی 4
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس قرائت و درک متون عربی - متون عربی 4
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس قرائت و درک متون عربی - متون عربی 4
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس قرائت و درک متون عربی - متون عربی 4
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس قرائت و درک متون عربی - متون عربی 4


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-93-94 قرائت و درک متون عربی - متون عربی 4 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 2-93-94 قرائت و درک متون عربی - متون عربی 4 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-94-95 قرائت و درک متون عربی - متون عربی 4 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 3-94 قرائت و درک متون عربی - متون عربی 4 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 2-96-97 قرائت و درک متون عربی - متون عربی 4 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 2-95-96 قرائت و درک متون عربی - متون عربی 4 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 2-92-93 قرائت و درک متون عربی - متون عربی 4 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 3-92 قرائت و درک متون عربی - متون عربی 4 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 2-94-95 قرائت و درک متون عربی - متون عربی 4 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 1-95-96 قرائت و درک متون عربی - متون عربی 4 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 3-95 قرائت و درک متون عربی - متون عربی 4 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 1-96-97 قرائت و درک متون عربی - متون عربی 4 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 3-96 قرائت و درک متون عربی - متون عربی 4 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 1-90-91 قرائت و درک متون عربی - متون عربی 4 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
15 2-89-90 قرائت و درک متون عربی - متون عربی 4 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
16 3-93 قرائت و درک متون عربی - متون عربی 4 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
17 1-92-93 قرائت و درک متون عربی - متون عربی 4 350 ندارد
افزودن به سبد دانلود
18 3-90 قرائت و درک متون عربی - متون عربی 4 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
19 3-91 قرائت و درک متون عربی - متون عربی 4 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
20 2-90-91 قرائت و درک متون عربی - متون عربی 4 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
21 2-91-92 قرائت و درک متون عربی - متون عربی 4 300 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2021 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد
کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ