سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

 

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس سازمان ومدیریت در آموزش و پرورش با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس سازمان ومدیریت در آموزش و پرورش
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس سازمان ومدیریت در آموزش و پرورش
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس سازمان ومدیریت در آموزش و پرورش
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس سازمان ومدیریت در آموزش و پرورش
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس سازمان ومدیریت در آموزش و پرورش


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-93-94 سازمان ومدیریت در آموزش و پرورش 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 2-93-94 سازمان ومدیریت در آموزش و پرورش 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-94-95 سازمان ومدیریت در آموزش و پرورش 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 3-94 سازمان ومدیریت در آموزش و پرورش 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 2-96-97 سازمان ومدیریت در آموزش و پرورش 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 2-95-96 سازمان ومدیریت در آموزش و پرورش 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 2-92-93 سازمان ومدیریت در آموزش و پرورش 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 2-94-95 سازمان ومدیریت در آموزش و پرورش 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 3-95 سازمان ومدیریت در آموزش و پرورش 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 1-96-97 سازمان ومدیریت در آموزش و پرورش 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 1-90-91 سازمان ومدیریت در آموزش و پرورش 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
12 2-89-90 سازمان ومدیریت در آموزش و پرورش 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
13 1-91-92 سازمان ومدیریت در آموزش و پرورش 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
14 2-91-92 سازمان ومدیریت در آموزش و پرورش 300 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2021 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد
کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ