سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

 

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس تاریخ اسلام از سقوط بغداد تا تاسیس دولت صفوی -تاريخ تحولات سياسي...جهان اسلام از قرن هفتم تا قرن دهم هجري با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس تاریخ اسلام از سقوط بغداد تا تاسیس دولت صفوی -تاريخ تحولات سياسي...جهان اسلام از قرن هفتم تا قرن دهم هجري
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس تاریخ اسلام از سقوط بغداد تا تاسیس دولت صفوی -تاريخ تحولات سياسي...جهان اسلام از قرن هفتم تا قرن دهم هجري
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس تاریخ اسلام از سقوط بغداد تا تاسیس دولت صفوی -تاريخ تحولات سياسي...جهان اسلام از قرن هفتم تا قرن دهم هجري
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس تاریخ اسلام از سقوط بغداد تا تاسیس دولت صفوی -تاريخ تحولات سياسي...جهان اسلام از قرن هفتم تا قرن دهم هجري
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس تاریخ اسلام از سقوط بغداد تا تاسیس دولت صفوی -تاريخ تحولات سياسي...جهان اسلام از قرن هفتم تا قرن دهم هجري


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-93-94 کد 19352 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 2-93-94 تاریخ اسلام از سقوط بغداد تا تاسیس دولت صفوی -تاريخ تحولات سياسي...جهان اسلام از قرن هفتم تا قرن دهم هجري 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-94-95 تاریخ اسلام از سقوط بغداد تا تاسیس دولت صفوی -تاريخ تحولات سياسي...جهان اسلام از قرن هفتم تا قرن دهم هجري 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 2-96-97 تاریخ اسلام از سقوط بغداد تا تاسیس دولت صفوی -تاريخ تحولات سياسي...جهان اسلام از قرن هفتم تا قرن دهم هجري 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 3-92 تاریخ اسلام از سقوط بغداد تا تاسیس دولت صفوی -تاريخ تحولات سياسي...جهان اسلام از قرن هفتم تا قرن دهم هجري 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 2-94-95 تاریخ اسلام از سقوط بغداد تا تاسیس دولت صفوی -تاريخ تحولات سياسي...جهان اسلام از قرن هفتم تا قرن دهم هجري 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 3-95 تاریخ اسلام از سقوط بغداد تا تاسیس دولت صفوی -تاريخ تحولات سياسي...جهان اسلام از قرن هفتم تا قرن دهم هجري 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 1-96-97 تاریخ اسلام از سقوط بغداد تا تاسیس دولت صفوی -تاريخ تحولات سياسي...جهان اسلام از قرن هفتم تا قرن دهم هجري 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 1-90-91 تاریخ اسلام از سقوط بغداد تا تاسیس دولت صفوی -تاريخ تحولات سياسي...جهان اسلام از قرن هفتم تا قرن دهم هجري 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
10 3-90 تاریخ اسلام از سقوط بغداد تا تاسیس دولت صفوی -تاريخ تحولات سياسي...جهان اسلام از قرن هفتم تا قرن دهم هجري 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
11 2-92-93 تاریخ اسلام از سقوط بغداد تا تاسیس دولت صفوی -تاريخ تحولات سياسي...جهان اسلام از قرن هفتم تا قرن دهم هجري 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
12 1-91-92 تاریخ اسلام از سقوط بغداد تا تاسیس دولت صفوی -تاريخ تحولات سياسي...جهان اسلام از قرن هفتم تا قرن دهم هجري 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
13 2-91-92 تاریخ اسلام از سقوط بغداد تا تاسیس دولت صفوی -تاريخ تحولات سياسي...جهان اسلام از قرن هفتم تا قرن دهم هجري 300 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2021 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد
کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ