سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

 

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس آشنایی با تاریخ و روشهای تفسیر قرآن با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس آشنایی با تاریخ و روشهای تفسیر قرآن
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس آشنایی با تاریخ و روشهای تفسیر قرآن
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس آشنایی با تاریخ و روشهای تفسیر قرآن
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس آشنایی با تاریخ و روشهای تفسیر قرآن
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس آشنایی با تاریخ و روشهای تفسیر قرآن


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-93-94 آشنایی با تاریخ و روشهای تفسیر قرآن 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 2-93-94 آشنایی با تاریخ و روشهای تفسیر قرآن 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-94-95 آشنایی با تاریخ و روشهای تفسیر قرآن 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 2-89-90 آشنایی با تاریخ و روشهای تفسیر قرآن 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-89-90 آشنایی با تاریخ و روشهای تفسیر قرآن 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 1-92-93 آشنایی با تاریخ و روشهای تفسیر قرآن 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 2-95-96 آشنایی با تاریخ و روشهای تفسیر قرآن 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 3-90 آشنایی با تاریخ و روشهای تفسیر قرآن 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 2-92-93 آشنایی با تاریخ و روشهای تفسیر قرآن 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 3-92 آشنایی با تاریخ و روشهای تفسیر قرآن 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 2-94-95 آشنایی با تاریخ و روشهای تفسیر قرآن 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 3-91 آشنایی با تاریخ و روشهای تفسیر قرآن 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 1-91-92 آشنایی با تاریخ و روشهای تفسیر قرآن 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 1-96-97 آشنایی با تاریخ و روشهای تفسیر قرآن 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 3-96 آشنایی با تاریخ و روشهای تفسیر قرآن 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 3-94 آشنایی با تاریخ و روشهای تفسیر قرآن 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
17 2-90-91 آشنایی با تاریخ و روشهای تفسیر قرآن 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
18 2-91-92 آشنایی با تاریخ و روشهای تفسیر قرآن 300 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2021 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد
کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ