سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

 

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس فن ترجمه - مهارتهای ترجمه با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس فن ترجمه - مهارتهای ترجمه
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس فن ترجمه - مهارتهای ترجمه
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس فن ترجمه - مهارتهای ترجمه
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس فن ترجمه - مهارتهای ترجمه
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس فن ترجمه - مهارتهای ترجمه


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-93-94 فن ترجمه - مهارتهای ترجمه 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 2-93-94 فن ترجمه - مهارتهای ترجمه 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-94-95 فن ترجمه - مهارتهای ترجمه 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-90-91 فن ترجمه - مهارتهای ترجمه 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 2-89-90 فن ترجمه - مهارتهای ترجمه 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 1-89-90 فن ترجمه - مهارتهای ترجمه 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 1-92-93 فن ترجمه - مهارتهای ترجمه 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 2-95-96 فن ترجمه - مهارتهای ترجمه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 2-92-93 فن ترجمه - مهارتهای ترجمه 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 2-94-95 فن ترجمه - مهارتهای ترجمه 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 2-90-91 فن ترجمه - مهارتهای ترجمه 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 1-91-92 فن ترجمه - مهارتهای ترجمه 300 دارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2021 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد
کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ