سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

 

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ,ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻓﻀﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ,ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻓﻀﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ,ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻓﻀﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ,ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻓﻀﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ,ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻓﻀﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ,ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻓﻀﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ,ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻓﻀﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ,ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻓﻀﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ,ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻓﻀﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ,ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻓﻀﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ,ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻓﻀﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ,ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻓﻀﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-93-94 ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ,ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻓﻀﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ,ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻓﻀﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 2-97-98 ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ,ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻓﻀﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ,ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻓﻀﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 2-96-97 ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ,ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻓﻀﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ,ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻓﻀﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-98-99 ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ,ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻓﻀﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ,ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻓﻀﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-95-96 ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ,ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻓﻀﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ,ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻓﻀﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ رایگان دارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2021 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد
کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ