سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس آشنايي با پايگاههاي اطلاعاتي - آشنایی با بانکهای اطلاعاتی علوم انسانی با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس آشنايي با پايگاههاي اطلاعاتي - آشنایی با بانکهای اطلاعاتی علوم انسانی
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس آشنايي با پايگاههاي اطلاعاتي - آشنایی با بانکهای اطلاعاتی علوم انسانی
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس آشنايي با پايگاههاي اطلاعاتي - آشنایی با بانکهای اطلاعاتی علوم انسانی
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس آشنايي با پايگاههاي اطلاعاتي - آشنایی با بانکهای اطلاعاتی علوم انسانی
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس آشنايي با پايگاههاي اطلاعاتي - آشنایی با بانکهای اطلاعاتی علوم انسانی


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-91-92 آشنايي با پايگاههاي اطلاعاتي - آشنایی با بانکهای اطلاعاتی علوم انسانی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 1-88-89 آشنايي با پايگاههاي اطلاعاتي - آشنایی با بانکهای اطلاعاتی علوم انسانی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 2-88-89 آشنايي با پايگاههاي اطلاعاتي - آشنایی با بانکهای اطلاعاتی علوم انسانی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 2-93-94 آشنايي با پايگاههاي اطلاعاتي - آشنایی با بانکهای اطلاعاتی علوم انسانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 3-90 آشنايي با پايگاههاي اطلاعاتي - آشنایی با بانکهای اطلاعاتی علوم انسانی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
6 2-91-92 آشنايي با پايگاههاي اطلاعاتي - آشنایی با بانکهای اطلاعاتی علوم انسانی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
7 2-89-90 آشنايي با پايگاههاي اطلاعاتي - آشنایی با بانکهای اطلاعاتی علوم انسانی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
8 1-92-93 آشنايي با پايگاههاي اطلاعاتي - آشنایی با بانکهای اطلاعاتی علوم انسانی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
9 2-90-91 آشنايي با پايگاههاي اطلاعاتي - آشنایی با بانکهای اطلاعاتی علوم انسانی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
10 2-92-93 آشنايي با پايگاههاي اطلاعاتي - آشنایی با بانکهای اطلاعاتی علوم انسانی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ