سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

 

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس روش تحقیق با تاکید بر علوم تربیتی با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس روش تحقیق با تاکید بر علوم تربیتی
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس روش تحقیق با تاکید بر علوم تربیتی
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس روش تحقیق با تاکید بر علوم تربیتی
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس روش تحقیق با تاکید بر علوم تربیتی
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس روش تحقیق با تاکید بر علوم تربیتی


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 2-96-97 روش تحقیق با تاکید بر علوم تربیتی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 1-92-93 روش تحقیق با تاکید بر علوم تربیتی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 2-92-93 روش تحقیق با تاکید بر علوم تربیتی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 2-94-95 روش تحقیق با تاکید بر علوم تربیتی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-96-97 روش تحقیق با تاکید بر علوم تربیتی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 1-93-94 روش تحقیق با تاکید بر علوم تربیتی 350 ندارد
افزودن به سبد دانلود
7 1-90-91 روش تحقیق با تاکید بر علوم تربیتی 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
8 2-89-90 روش تحقیق با تاکید بر علوم تربیتی 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
9 1-89-90 روش تحقیق با تاکید بر علوم تربیتی 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
10 1-91-92 روش تحقیق با تاکید بر علوم تربیتی - فایل چندگانه 300 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2021 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد
کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ