سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

 

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس آزمون سازی زبان انگلیسی با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس آزمون سازی زبان انگلیسی
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس آزمون سازی زبان انگلیسی
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس آزمون سازی زبان انگلیسی
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس آزمون سازی زبان انگلیسی
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس آزمون سازی زبان انگلیسی


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-93-94 آزمون سازی زبان انگلیسی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 2-93-94 آزمون سازی زبان انگلیسی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-94-95 آزمون سازی زبان انگلیسی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 2-96-97 آزمون سازی زبان انگلیسی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-92-93 آزمون سازی زبان انگلیسی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 2-95-96 آزمون سازی زبان انگلیسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 2-92-93 آزمون سازی زبان انگلیسی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 3-92 آزمون سازی زبان انگلیسی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 2-94-95 آزمون سازی زبان انگلیسی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 1-95-96 آزمون سازی زبان انگلیسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 3-95 آزمون سازی زبان انگلیسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 1-90-91 آزمون سازی زبان انگلیسی 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
13 3-90 آزمون سازی زبان انگلیسی 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
14 3-91 آزمون سازی زبان انگلیسی 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
15 1-91-92 آزمون سازی زبان انگلیسی 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
16 3-96 آزمون سازی زبان انگلیسی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
17 2-91-92 آزمون سازی زبان انگلیسی 300 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2021 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد
کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ