سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس آواشناسی انگلیسی با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس آواشناسی انگلیسی
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس آواشناسی انگلیسی
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس آواشناسی انگلیسی
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس آواشناسی انگلیسی
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس آواشناسی انگلیسی


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-93-94 آواشناسی انگلیسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 2-93-94 آواشناسی انگلیسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-94-95 آواشناسی انگلیسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-90-91 آواشناسی انگلیسی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 2-92-93 آواشناسی انگلیسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 3-92 آواشناسی انگلیسی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 2-94-95 آواشناسی انگلیسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 3-96 آواشناسی انگلیسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 3-97 آواشناسی انگلیسی 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
10 3-94 آواشناسی انگلیسی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
11 3-93 آواشناسی انگلیسی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
12 1-92-93 آواشناسی انگلیسی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
13 3-91 آواشناسی انگلیسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
14 1-91-92 آواشناسی انگلیسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
15 1-95-96 آواشناسی انگلیسی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
16 2-91-92 آواشناسی انگلیسی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ