سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

 

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس بررسی آثار ترجمه شده اسلامی 2 با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس بررسی آثار ترجمه شده اسلامی 2
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس بررسی آثار ترجمه شده اسلامی 2
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس بررسی آثار ترجمه شده اسلامی 2
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس بررسی آثار ترجمه شده اسلامی 2
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس بررسی آثار ترجمه شده اسلامی 2


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-93-94 بررسی آثار ترجمه شده اسلامی 2 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 2-93-94 بررسی آثار ترجمه شده اسلامی 2 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-94-95 بررسی آثار ترجمه شده اسلامی 2 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 3-94 بررسی آثار ترجمه شده اسلامی 2 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 2-96-97 بررسی آثار ترجمه شده اسلامی 2 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 2-92-93 بررسی آثار ترجمه شده اسلامی 2 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 3-92 بررسی آثار ترجمه شده اسلامی 2 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 2-94-95 بررسی آثار ترجمه شده اسلامی 2 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 1-91-92 بررسی آثار ترجمه شده اسلامی 2 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 1-95-96 بررسی آثار ترجمه شده اسلامی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 3-95 بررسی آثار ترجمه شده اسلامی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 1-96-97 بررسی آثار ترجمه شده اسلامی 2 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 3-96 بررسی آثار ترجمه شده اسلامی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 2-91-92 بررسی آثار ترجمه شده اسلامی 2 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 3-97 بررسی آثار ترجمه شده اسلامی 2 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
16 1-90-91 بررسی آثار ترجمه شده اسلامی 2 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
17 2-89-90 بررسی آثار ترجمه شده اسلامی 2 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
18 1-92-93 بررسی آثار ترجمه شده اسلامی 2 350 ندارد
افزودن به سبد دانلود
19 2-95-96 بررسی آثار ترجمه شده اسلامی 2 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
20 3-90 بررسی آثار ترجمه شده اسلامی 2 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
21 3-91 بررسی آثار ترجمه شده اسلامی 2 300 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2021 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد
کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ