سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

 

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس ترجمه مکاتبات رسمی,ترجمه مکاتبات و اسناد 1 با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس ترجمه مکاتبات رسمی,ترجمه مکاتبات و اسناد 1
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس ترجمه مکاتبات رسمی,ترجمه مکاتبات و اسناد 1
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس ترجمه مکاتبات رسمی,ترجمه مکاتبات و اسناد 1
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس ترجمه مکاتبات رسمی,ترجمه مکاتبات و اسناد 1
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس ترجمه مکاتبات رسمی,ترجمه مکاتبات و اسناد 1


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-93-94 ترجمه مکاتبات رسمی,ترجمه مکاتبات و اسناد 1 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 3-97 ترجمه مکاتبات رسمی,ترجمه مکاتبات و اسناد 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 2-93-94 ترجمه مکاتبات رسمی,ترجمه مکاتبات و اسناد 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 2-96-97 ترجمه مکاتبات رسمی,ترجمه مکاتبات و اسناد 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-92-93 ترجمه مکاتبات رسمی,ترجمه مکاتبات و اسناد 1 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 2-95-96 ترجمه مکاتبات رسمی,ترجمه مکاتبات و اسناد 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 3-90 ترجمه مکاتبات رسمی,ترجمه مکاتبات و اسناد 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 2-92-93 ترجمه مکاتبات رسمی,ترجمه مکاتبات و اسناد 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 2-94-95 ترجمه مکاتبات رسمی,ترجمه مکاتبات و اسناد 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 1-95-96 ترجمه مکاتبات رسمی,ترجمه مکاتبات و اسناد 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 1-96-97 ترجمه مکاتبات رسمی,ترجمه مکاتبات و اسناد 1 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 2-91-92 ترجمه مکاتبات رسمی,ترجمه مکاتبات و اسناد 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 1-90-91 ترجمه مکاتبات رسمی,ترجمه مکاتبات و اسناد 1 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
14 2-89-90 ترجمه مکاتبات رسمی,ترجمه مکاتبات و اسناد 1 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
15 3-91 ترجمه مکاتبات رسمی,ترجمه مکاتبات و اسناد 1 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
16 1-91-92 ترجمه مکاتبات رسمی,ترجمه مکاتبات و اسناد 1 300 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2021 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد
کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ