سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

 

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس آشنایی با شعر انگلیسی - نمونه های شعر ساده انگلیسی با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس آشنایی با شعر انگلیسی - نمونه های شعر ساده انگلیسی
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس آشنایی با شعر انگلیسی - نمونه های شعر ساده انگلیسی
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس آشنایی با شعر انگلیسی - نمونه های شعر ساده انگلیسی
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس آشنایی با شعر انگلیسی - نمونه های شعر ساده انگلیسی
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس آشنایی با شعر انگلیسی - نمونه های شعر ساده انگلیسی


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-93-94 آشنایی با شعر انگلیسی - نمونه های شعر ساده انگلیسی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 2-93-94 آشنایی با شعر انگلیسی - نمونه های شعر ساده انگلیسی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-94-95 آشنایی با شعر انگلیسی - نمونه های شعر ساده انگلیسی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 2-96-97 آشنایی با شعر انگلیسی - نمونه های شعر ساده انگلیسی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 2-95-96 آشنایی با شعر انگلیسی - نمونه های شعر ساده انگلیسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 3-92 آشنایی با شعر انگلیسی - نمونه های شعر ساده انگلیسی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 2-94-95 آشنایی با شعر انگلیسی - نمونه های شعر ساده انگلیسی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 1-91-92 آشنایی با شعر انگلیسی - نمونه های شعر ساده انگلیسی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 1-96-97 آشنایی با شعر انگلیسی - نمونه های شعر ساده انگلیسی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 2-91-92 آشنایی با شعر انگلیسی - نمونه های شعر ساده انگلیسی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 1-90-91 آشنایی با شعر انگلیسی - نمونه های شعر ساده انگلیسی 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
12 2-89-90 آشنایی با شعر انگلیسی - نمونه های شعر ساده انگلیسی 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
13 3-91 آشنایی با شعر انگلیسی - نمونه های شعر ساده انگلیسی 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
14 2-90-91 آشنایی با شعر انگلیسی - نمونه های شعر ساده انگلیسی 300 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2021 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد
کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ