سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس نگارش انگلیسی پایه - نگارش پیشرفته با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس نگارش انگلیسی پایه - نگارش پیشرفته
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس نگارش انگلیسی پایه - نگارش پیشرفته
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس نگارش انگلیسی پایه - نگارش پیشرفته
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس نگارش انگلیسی پایه - نگارش پیشرفته
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس نگارش انگلیسی پایه - نگارش پیشرفته


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 2-91-92 نگارش انگلیسی پایه - نگارش پیشرفته 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 2-96-97 نگارش انگلیسی پایه - نگارش پیشرفته 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 3-90 نگارش انگلیسی پایه - نگارش پیشرفته 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
4 2-89-90 نگارش انگلیسی پایه - نگارش پیشرفته 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-92-93 نگارش انگلیسی پایه - نگارش پیشرفته 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
6 1-90-91 نگارش انگلیسی پایه - نگارش پیشرفته 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
7 3-92 نگارش انگلیسی پایه - نگارش پیشرفته 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
8 1-91-92 نگارش انگلیسی پایه - نگارش پیشرفته 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
9 2-94-95 نگارش انگلیسی پایه - نگارش پیشرفته 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
10 1-88-89 نگارش انگلیسی پایه - نگارش پیشرفته 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
11 1-96-97 نگارش انگلیسی پایه - نگارش پیشرفته 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
12 3-96 نگارش انگلیسی پایه - نگارش پیشرفته 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
13 2-95-96 نگارش انگلیسی پایه - نگارش پیشرفته 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
14 2-88-89 نگارش انگلیسی پایه - نگارش پیشرفته 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
15 2-93-94 نگارش انگلیسی پایه - نگارش پیشرفته 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
16 3-93 نگارش انگلیسی پایه - نگارش پیشرفته 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
17 1-95-96 نگارش انگلیسی پایه - نگارش پیشرفته - فایل چندگانه 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
18 1-94-95 نگارش انگلیسی پایه - نگارش پیشرفته - فایل چندگانه 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
19 1-93-94 نگارش انگلیسی پایه - نگارش پیشرفته - فایل چندگانه 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
20 2-90-91 نگارش انگلیسی پایه - نگارش پیشرفته - فایل چندگانه 200 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ