سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

 

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس خواندن انگلیسی پایه - خواندن و درک مفاهیم 1 با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس خواندن انگلیسی پایه - خواندن و درک مفاهیم 1
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس خواندن انگلیسی پایه - خواندن و درک مفاهیم 1
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس خواندن انگلیسی پایه - خواندن و درک مفاهیم 1
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس خواندن انگلیسی پایه - خواندن و درک مفاهیم 1
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس خواندن انگلیسی پایه - خواندن و درک مفاهیم 1


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-93-94 خواندن انگلیسی پایه - خواندن و درک مفاهیم 1 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 2-93-94 خواندن انگلیسی پایه - خواندن و درک مفاهیم 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-89-90 خواندن انگلیسی پایه - خواندن و درک مفاهیم 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 2-96-97 خواندن انگلیسی پایه - خواندن و درک مفاهیم 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 2-95-96 خواندن انگلیسی پایه - خواندن و درک مفاهیم 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 3-92 خواندن انگلیسی پایه - خواندن و درک مفاهیم 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 1-95-96 خواندن انگلیسی پایه - خواندن و درک مفاهیم 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 2-91-92 خواندن انگلیسی پایه - خواندن و درک مفاهیم 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 2-89-90 خواندن انگلیسی پایه - خواندن و درک مفاهیم 1 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
10 1-92-93 خواندن انگلیسی پایه - خواندن و درک مفاهیم 1 350 ندارد
افزودن به سبد دانلود
11 3-90 خواندن انگلیسی پایه - خواندن و درک مفاهیم 1 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
12 1-91-92 خواندن انگلیسی پایه - خواندن و درک مفاهیم 1 300 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2021 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد
کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ