سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس مبانی و کاربرد کامپیوتر - کاربرد کامپیوتر در حسابداری با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس مبانی و کاربرد کامپیوتر - کاربرد کامپیوتر در حسابداری
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس مبانی و کاربرد کامپیوتر - کاربرد کامپیوتر در حسابداری
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس مبانی و کاربرد کامپیوتر - کاربرد کامپیوتر در حسابداری
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس مبانی و کاربرد کامپیوتر - کاربرد کامپیوتر در حسابداری
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس مبانی و کاربرد کامپیوتر - کاربرد کامپیوتر در حسابداری


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-93-94 مبانی و کاربرد کامپیوتر - کاربرد کامپیوتر در حسابداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 2-93-94 مبانی و کاربرد کامپیوتر - کاربرد کامپیوتر در حسابداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-94-95 مبانی و کاربرد کامپیوتر - کاربرد کامپیوتر در حسابداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-90-91 مبانی و کاربرد کامپیوتر - کاربرد کامپیوتر در حسابداری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-89-90 مبانی و کاربرد کامپیوتر - کاربرد کامپیوتر در حسابداری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 2-96-97 مبانی و کاربرد کامپیوتر - کاربرد کامپیوتر در حسابداری 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 1-92-93 مبانی و کاربرد کامپیوتر - کاربرد کامپیوتر در حسابداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 2-95-96 مبانی و کاربرد کامپیوتر - کاربرد کامپیوتر در حسابداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 2-92-93 مبانی و کاربرد کامپیوتر - کاربرد کامپیوتر در حسابداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 2-94-95 مبانی و کاربرد کامپیوتر - کاربرد کامپیوتر در حسابداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 2-90-91 مبانی و کاربرد کامپیوتر - کاربرد کامپیوتر در حسابداری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 1-91-92 مبانی و کاربرد کامپیوتر - کاربرد کامپیوتر در حسابداری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 1-96-97 مبانی و کاربرد کامپیوتر - کاربرد کامپیوتر در حسابداری 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 2-91-92 مبانی و کاربرد کامپیوتر - کاربرد کامپیوتر در حسابداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 2-89-90 مبانی و کاربرد کامپیوتر - کاربرد کامپیوتر در حسابداری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ