سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

 

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس کاربرد نرم افزار های رایانه ای در آموزش ابتدایی و فعالیت های پرورشی با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس کاربرد نرم افزار های رایانه ای در آموزش ابتدایی و فعالیت های پرورشی
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس کاربرد نرم افزار های رایانه ای در آموزش ابتدایی و فعالیت های پرورشی
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس کاربرد نرم افزار های رایانه ای در آموزش ابتدایی و فعالیت های پرورشی
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس کاربرد نرم افزار های رایانه ای در آموزش ابتدایی و فعالیت های پرورشی
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس کاربرد نرم افزار های رایانه ای در آموزش ابتدایی و فعالیت های پرورشی


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-93-94 کاربرد نرم افزار های رایانه ای در آموزش ابتدایی و فعالیت های پرورشی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 2-93-94 کاربرد نرم افزار های رایانه ای در آموزش ابتدایی و فعالیت های پرورشی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-94-95 کاربرد نرم افزار های رایانه ای در آموزش ابتدایی و فعالیت های پرورشی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 3-94 کاربرد نرم افزار های رایانه ای در آموزش ابتدایی و فعالیت های پرورشی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 2-96-97 کاربرد نرم افزار های رایانه ای در آموزش ابتدایی و فعالیت های پرورشی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 1-92-93 کاربرد نرم افزار های رایانه ای در آموزش ابتدایی و فعالیت های پرورشی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 2-95-96 کاربرد نرم افزار های رایانه ای در آموزش ابتدایی و فعالیت های پرورشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 2-94-95 کاربرد نرم افزار های رایانه ای در آموزش ابتدایی و فعالیت های پرورشی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 1-95-96 کاربرد نرم افزار های رایانه ای در آموزش ابتدایی و فعالیت های پرورشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 3-95 کاربرد نرم افزار های رایانه ای در آموزش ابتدایی و فعالیت های پرورشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 1-90-91 کاربرد نرم افزار های رایانه ای در آموزش ابتدایی و فعالیت های پرورشی 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
12 2-92-93 کاربرد نرم افزار های رایانه ای در آموزش ابتدایی و فعالیت های پرورشی 300 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2021 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد
کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ