سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

 

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس روابط انسانی و بهبود آن در سازمانها با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس روابط انسانی و بهبود آن در سازمانها
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس روابط انسانی و بهبود آن در سازمانها
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس روابط انسانی و بهبود آن در سازمانها
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس روابط انسانی و بهبود آن در سازمانها
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس روابط انسانی و بهبود آن در سازمانها


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-93-94 روابط انسانی و بهبود آن در سازمانها 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 2-93-94 روابط انسانی و بهبود آن در سازمانها 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-90-91 روابط انسانی و بهبود آن در سازمانها 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-89-90 روابط انسانی و بهبود آن در سازمانها 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 2-96-97 روابط انسانی و بهبود آن در سازمانها 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 2-92-93 روابط انسانی و بهبود آن در سازمانها 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 3-92 روابط انسانی و بهبود آن در سازمانها 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 2-94-95 روابط انسانی و بهبود آن در سازمانها 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 3-91 روابط انسانی و بهبود آن در سازمانها 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 1-95-96 روابط انسانی و بهبود آن در سازمانها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 1-96-97 روابط انسانی و بهبود آن در سازمانها 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 3-96 روابط انسانی و بهبود آن در سازمانها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 2-91-92 روابط انسانی و بهبود آن در سازمانها 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 2-89-90 روابط انسانی و بهبود آن در سازمانها 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
15 3-90 روابط انسانی و بهبود آن در سازمانها 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
16 2-90-91 روابط انسانی و بهبود آن در سازمانها 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
17 1-91-92 روابط انسانی و بهبود آن در سازمانها 300 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2021 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد
کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ