سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس راهنمایی و مشاوره شغلی و نظریه های مربوط به آن با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس راهنمایی و مشاوره شغلی و نظریه های مربوط به آن
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس راهنمایی و مشاوره شغلی و نظریه های مربوط به آن
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس راهنمایی و مشاوره شغلی و نظریه های مربوط به آن
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس راهنمایی و مشاوره شغلی و نظریه های مربوط به آن
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس راهنمایی و مشاوره شغلی و نظریه های مربوط به آن


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 2-96-97 راهنمایی و مشاوره شغلی و نظریه های مربوط به آن 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 1-92-93 راهنمایی و مشاوره شغلی و نظریه های مربوط به آن 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 2-93-94 راهنمایی و مشاوره شغلی و نظریه های مربوط به آن 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-90-91 راهنمایی و مشاوره شغلی و نظریه های مربوط به آن 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 2-95-96 راهنمایی و مشاوره شغلی و نظریه های مربوط به آن 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 1-96-97 راهنمایی و مشاوره شغلی و نظریه های مربوط به آن 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 2-94-95 راهنمایی و مشاوره شغلی و نظریه های مربوط به آن 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 2-92-93 راهنمایی و مشاوره شغلی و نظریه های مربوط به آن 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 1-93-94 راهنمایی و مشاوره شغلی و نظریه های مربوط به آن 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 1-95-96 راهنمایی و مشاوره شغلی و نظریه های مربوط به آن 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 2-91-92 راهنمایی و مشاوره شغلی و نظریه های مربوط به آن 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 1-94-95 راهنمایی و مشاوره شغلی و نظریه های مربوط به آن 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 1-89-90 کد 15452 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
14 2-89-90 راهنمایی و مشاوره شغلی و نظریه های مربوط به آن 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
15 3-90 راهنمایی و مشاوره شغلی و نظریه های مربوط به آن 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
16 2-90-91 راهنمایی و مشاوره شغلی و نظریه های مربوط به آن 200 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ