سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس مهارتهای ارتباطی کلاس با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس مهارتهای ارتباطی کلاس
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس مهارتهای ارتباطی کلاس
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس مهارتهای ارتباطی کلاس
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس مهارتهای ارتباطی کلاس
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس مهارتهای ارتباطی کلاس


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 2-91-92 مهارتهای ارتباطی کلاس 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 2-96-97 مهارتهای ارتباطی کلاس 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 3-91 مهارتهای ارتباطی کلاس 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-92-93 مهارتهای ارتباطی کلاس 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 3-92 مهارتهای ارتباطی کلاس 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 2-94-95 مهارتهای ارتباطی کلاس 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 1-93-94 مهارتهای ارتباطی کلاس 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 1-88-89 مهارتهای ارتباطی کلاس 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 3-96 مهارتهای ارتباطی کلاس 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 3-95 مهارتهای ارتباطی کلاس 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 2-93-94 مهارتهای ارتباطی کلاس 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 3-97 مهارتهای ارتباطی کلاس 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 3-93 مهارتهای ارتباطی کلاس 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 3-90 مهارتهای ارتباطی کلاس 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
15 2-90-91 مهارتهای ارتباطی کلاس 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
16 2-92-93 مهارتهای ارتباطی کلاس 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
17 2-88-89 مهارتهای ارتباطی کلاس 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
18 1-89-90 مهارتهای ارتباطی کلاس 200 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ