سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

 

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس روانشناسی * علم النفس * از دیدگاه دانشمندان اسلامی با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس روانشناسی * علم النفس * از دیدگاه دانشمندان اسلامی
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس روانشناسی * علم النفس * از دیدگاه دانشمندان اسلامی
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس روانشناسی * علم النفس * از دیدگاه دانشمندان اسلامی
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس روانشناسی * علم النفس * از دیدگاه دانشمندان اسلامی
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس روانشناسی * علم النفس * از دیدگاه دانشمندان اسلامی


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-93-94 روانشناسی * علم النفس * از دیدگاه دانشمندان اسلامی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 3-97 روانشناسی * علم النفس * از دیدگاه دانشمندان اسلامی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 2-93-94 روانشناسی * علم النفس * از دیدگاه دانشمندان اسلامی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-94-95 روانشناسی * علم النفس * از دیدگاه دانشمندان اسلامی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-90-91 روانشناسی * علم النفس * از دیدگاه دانشمندان اسلامی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 2-89-90 روانشناسی * علم النفس * از دیدگاه دانشمندان اسلامی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 2-96-97 روانشناسی * علم النفس * از دیدگاه دانشمندان اسلامی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 1-92-93 روانشناسی * علم النفس * از دیدگاه دانشمندان اسلامی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 2-95-96 روانشناسی * علم النفس * از دیدگاه دانشمندان اسلامی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 2-92-93 روانشناسی * علم النفس * از دیدگاه دانشمندان اسلامی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 1-91-92 روانشناسی * علم النفس * از دیدگاه دانشمندان اسلامی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 1-95-96 روانشناسی * علم النفس * از دیدگاه دانشمندان اسلامی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 1-96-97 روانشناسی * علم النفس * از دیدگاه دانشمندان اسلامی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 3-96 روانشناسی * علم النفس * از دیدگاه دانشمندان اسلامی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 2-91-92 روانشناسی * علم النفس * از دیدگاه دانشمندان اسلامی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 1-89-90 روانشناسی * علم النفس * از دیدگاه دانشمندان اسلامی 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
17 2-90-91 روانشناسی * علم النفس * از دیدگاه دانشمندان اسلامی 300 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2021 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد
کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ