سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس روانشناسی زبان - زبان آموزی - فن بیان و سخنوری با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس روانشناسی زبان - زبان آموزی - فن بیان و سخنوری
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس روانشناسی زبان - زبان آموزی - فن بیان و سخنوری
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس روانشناسی زبان - زبان آموزی - فن بیان و سخنوری
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس روانشناسی زبان - زبان آموزی - فن بیان و سخنوری
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس روانشناسی زبان - زبان آموزی - فن بیان و سخنوری


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-89-90 کد 15262 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 2-96-97 روانشناسی زبان - زبان آموزی - فن بیان و سخنوری 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-92-93 روانشناسی زبان - زبان آموزی - فن بیان و سخنوری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 3-93 روانشناسی زبان - زبان آموزی - فن بیان و سخنوری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 2-93-94 روانشناسی زبان - زبان آموزی - فن بیان و سخنوری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 1-90-91 روانشناسی زبان - زبان آموزی - فن بیان و سخنوری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 2-95-96 روانشناسی زبان - زبان آموزی - فن بیان و سخنوری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 1-96-97 روانشناسی زبان - زبان آموزی - فن بیان و سخنوری 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 2-89-90 روانشناسی زبان - زبان آموزی - فن بیان و سخنوری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 2-94-95 روانشناسی زبان - زبان آموزی - فن بیان و سخنوری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 3-90 روانشناسی زبان - زبان آموزی - فن بیان و سخنوری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 2-92-93 روانشناسی زبان - زبان آموزی - فن بیان و سخنوری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 1-93-94 روانشناسی زبان - زبان آموزی - فن بیان و سخنوری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 1-95-96 روانشناسی زبان - زبان آموزی - فن بیان و سخنوری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 1-94-95 روانشناسی زبان - زبان آموزی - فن بیان و سخنوری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 3-92 روانشناسی زبان - زبان آموزی - فن بیان و سخنوری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
17 3-91 روانشناسی زبان - زبان آموزی - فن بیان و سخنوری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
18 3-96 روانشناسی زبان - زبان آموزی - فن بیان و سخنوری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
19 1-91-92 روانشناسی زبان - زبان آموزی - فن بیان و سخنوری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
20 3-94 روانشناسی زبان - زبان آموزی - فن بیان و سخنوری 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
21 2-90-91 روانشناسی زبان - زبان آموزی - فن بیان و سخنوری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ