سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس ادبیات کودکان و نوجوانان با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس ادبیات کودکان و نوجوانان
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس ادبیات کودکان و نوجوانان
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس ادبیات کودکان و نوجوانان
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس ادبیات کودکان و نوجوانان
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس ادبیات کودکان و نوجوانان


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 2-96-97 ادبیات کودکان و نوجوانان 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 2-93-94 ادبیات کودکان و نوجوانان 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-90-91 ادبیات کودکان و نوجوانان 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 2-95-96 ادبیات کودکان و نوجوانان 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-96-97 ادبیات کودکان و نوجوانان 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 2-94-95 ادبیات کودکان و نوجوانان 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 1-93-94 ادبیات کودکان و نوجوانان 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 1-95-96 ادبیات کودکان و نوجوانان 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 2-91-92 ادبیات کودکان و نوجوانان 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 1-94-95 ادبیات کودکان و نوجوانان 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 3-96 ادبیات کودکان و نوجوانان 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 1-92-93 ادبیات کودکان و نوجوانان 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
13 2-89-90 ادبیات کودکان و نوجوانان 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
14 2-92-93 ادبیات کودکان و نوجوانان 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
15 3-91 ادبیات کودکان و نوجوانان 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
16 2-90-91 ادبیات کودکان و نوجوانان 200 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ