سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

 

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس آموزش و پرورش تطبیقی با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس آموزش و پرورش تطبیقی
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس آموزش و پرورش تطبیقی
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس آموزش و پرورش تطبیقی
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس آموزش و پرورش تطبیقی
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس آموزش و پرورش تطبیقی


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-93-94 آموزش و پرورش تطبیقی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 3-97 آموزش و پرورش تطبیقی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 2-93-94 آموزش و پرورش تطبیقی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-94-95 آموزش و پرورش تطبیقی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-90-91 آموزش و پرورش تطبیقی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 2-89-90 آموزش و پرورش تطبیقی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 3-94 آموزش و پرورش تطبیقی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 2-96-97 آموزش و پرورش تطبیقی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 1-92-93 آموزش و پرورش تطبیقی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 2-95-96 آموزش و پرورش تطبیقی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 2-92-93 آموزش و پرورش تطبیقی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 2-94-95 آموزش و پرورش تطبیقی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 1-91-92 آموزش و پرورش تطبیقی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 1-95-96 آموزش و پرورش تطبیقی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 3-95 آموزش و پرورش تطبیقی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 1-96-97 آموزش و پرورش تطبیقی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
17 3-96 آموزش و پرورش تطبیقی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
18 2-91-92 آموزش و پرورش تطبیقی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
19 3-93 آموزش و پرورش تطبیقی 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
20 3-91 آموزش و پرورش تطبیقی 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
21 2-90-91 آموزش و پرورش تطبیقی 300 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2021 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد
کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ