سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

 

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس اصول بهداشت و کمک های اولیه با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس اصول بهداشت و کمک های اولیه
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس اصول بهداشت و کمک های اولیه
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس اصول بهداشت و کمک های اولیه
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس اصول بهداشت و کمک های اولیه
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس اصول بهداشت و کمک های اولیه


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 3-97 اصول بهداشت و کمک های اولیه 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 2-93-94 اصول بهداشت و کمک های اولیه 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-94-95 اصول بهداشت و کمک های اولیه 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 3-94 اصول بهداشت و کمک های اولیه 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 2-96-97 اصول بهداشت و کمک های اولیه 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 1-92-93 اصول بهداشت و کمک های اولیه 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 2-95-96 اصول بهداشت و کمک های اولیه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 2-92-93 اصول بهداشت و کمک های اولیه 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 3-92 اصول بهداشت و کمک های اولیه 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 2-94-95 اصول بهداشت و کمک های اولیه 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 3-95 اصول بهداشت و کمک های اولیه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 1-96-97 اصول بهداشت و کمک های اولیه 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 3-96 اصول بهداشت و کمک های اولیه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 2-91-92 اصول بهداشت و کمک های اولیه 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 1-90-91 اصول بهداشت و کمک های اولیه 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
16 3-90 اصول بهداشت و کمک های اولیه 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
17 3-91 اصول بهداشت و کمک های اولیه 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
18 2-90-91 اصول بهداشت و کمک های اولیه 300 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2021 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد
کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ