سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

 

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس درآمدی بر نقش ادبیات در مدارس با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس درآمدی بر نقش ادبیات در مدارس
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس درآمدی بر نقش ادبیات در مدارس
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس درآمدی بر نقش ادبیات در مدارس
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس درآمدی بر نقش ادبیات در مدارس
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس درآمدی بر نقش ادبیات در مدارس


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-93-94 درآمدی بر نقش ادبیات در مدارس 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 2-93-94 درآمدی بر نقش ادبیات در مدارس 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-94-95 درآمدی بر نقش ادبیات در مدارس 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-90-91 درآمدی بر نقش ادبیات در مدارس 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 2-89-90 درآمدی بر نقش ادبیات در مدارس 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 3-94 درآمدی بر نقش ادبیات در مدارس 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 3-93 درآمدی بر نقش ادبیات در مدارس 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 2-96-97 درآمدی بر نقش ادبیات در مدارس 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 1-92-93 درآمدی بر نقش ادبیات در مدارس 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 2-95-96 درآمدی بر نقش ادبیات در مدارس 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 3-90 درآمدی بر نقش ادبیات در مدارس 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 2-92-93 درآمدی بر نقش ادبیات در مدارس 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 2-94-95 درآمدی بر نقش ادبیات در مدارس 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 2-90-91 درآمدی بر نقش ادبیات در مدارس 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 1-91-92 درآمدی بر نقش ادبیات در مدارس 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 1-96-97 درآمدی بر نقش ادبیات در مدارس 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
17 3-96 درآمدی بر نقش ادبیات در مدارس 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
18 2-91-92 درآمدی بر نقش ادبیات در مدارس 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
19 1-89-90 درآمدی بر نقش ادبیات در مدارس 300 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2021 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد
کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ