سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

 

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس مبانی امور مالی و تنظیم بودجه * در آموزش و پرورش* با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس مبانی امور مالی و تنظیم بودجه * در آموزش و پرورش*
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس مبانی امور مالی و تنظیم بودجه * در آموزش و پرورش*
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس مبانی امور مالی و تنظیم بودجه * در آموزش و پرورش*
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس مبانی امور مالی و تنظیم بودجه * در آموزش و پرورش*
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس مبانی امور مالی و تنظیم بودجه * در آموزش و پرورش*


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-93-94 مبانی امور مالی و تنظیم بودجه * در آموزش و پرورش* 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 2-93-94 مبانی امور مالی و تنظیم بودجه * در آموزش و پرورش* 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-94-95 مبانی امور مالی و تنظیم بودجه * در آموزش و پرورش* 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 2-89-90 مبانی امور مالی و تنظیم بودجه * در آموزش و پرورش* 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 3-94 مبانی امور مالی و تنظیم بودجه * در آموزش و پرورش* 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 3-93 مبانی امور مالی و تنظیم بودجه * در آموزش و پرورش* 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 1-89-90 مبانی امور مالی و تنظیم بودجه * در آموزش و پرورش* 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 2-96-97 مبانی امور مالی و تنظیم بودجه * در آموزش و پرورش* 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 2-95-96 مبانی امور مالی و تنظیم بودجه * در آموزش و پرورش* 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 3-90 مبانی امور مالی و تنظیم بودجه * در آموزش و پرورش* 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 2-92-93 مبانی امور مالی و تنظیم بودجه * در آموزش و پرورش* 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 2-94-95 مبانی امور مالی و تنظیم بودجه * در آموزش و پرورش* 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 3-91 مبانی امور مالی و تنظیم بودجه * در آموزش و پرورش* 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 2-90-91 مبانی امور مالی و تنظیم بودجه * در آموزش و پرورش* 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 1-91-92 مبانی امور مالی و تنظیم بودجه * در آموزش و پرورش* 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 1-95-96 مبانی امور مالی و تنظیم بودجه * در آموزش و پرورش* 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
17 3-95 مبانی امور مالی و تنظیم بودجه * در آموزش و پرورش* 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
18 1-96-97 مبانی امور مالی و تنظیم بودجه * در آموزش و پرورش* 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
19 3-96 مبانی امور مالی و تنظیم بودجه * در آموزش و پرورش* 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
20 1-90-91 کد 15137 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
21 1-92-93 مبانی امور مالی و تنظیم بودجه * در آموزش و پرورش* 350 ندارد
افزودن به سبد دانلود
22 2-91-92 مبانی امور مالی و تنظیم بودجه * در آموزش و پرورش* 300 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2021 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد
کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ