سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس نظارت و راهنمایی تعلیماتی - نطارت و راهنمایی آموزشی با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس نظارت و راهنمایی تعلیماتی - نطارت و راهنمایی آموزشی
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس نظارت و راهنمایی تعلیماتی - نطارت و راهنمایی آموزشی
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس نظارت و راهنمایی تعلیماتی - نطارت و راهنمایی آموزشی
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس نظارت و راهنمایی تعلیماتی - نطارت و راهنمایی آموزشی
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس نظارت و راهنمایی تعلیماتی - نطارت و راهنمایی آموزشی


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 3-90 نظارت و راهنمایی تعلیماتی - نطارت و راهنمایی آموزشی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 1-95-96 نظارت و راهنمایی تعلیماتی - نطارت و راهنمایی آموزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 2-91-92 نظارت و راهنمایی تعلیماتی - نطارت و راهنمایی آموزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 2-96-97 نظارت و راهنمایی تعلیماتی - نطارت و راهنمایی آموزشی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-94-95 نظارت و راهنمایی تعلیماتی - نطارت و راهنمایی آموزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 1-92-93 نظارت و راهنمایی تعلیماتی - نطارت و راهنمایی آموزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 3-94 نظارت و راهنمایی تعلیماتی - نطارت و راهنمایی آموزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 1-90-91 نظارت و راهنمایی تعلیماتی - نطارت و راهنمایی آموزشی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 3-92 نظارت و راهنمایی تعلیماتی - نطارت و راهنمایی آموزشی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 2-94-95 نظارت و راهنمایی تعلیماتی - نطارت و راهنمایی آموزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 1-93-94 نظارت و راهنمایی تعلیماتی - نطارت و راهنمایی آموزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 1-88-89 نظارت و راهنمایی تعلیماتی - نطارت و راهنمایی آموزشی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 1-96-97 نظارت و راهنمایی تعلیماتی - نطارت و راهنمایی آموزشی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 2-92-93 نظارت و راهنمایی تعلیماتی - نطارت و راهنمایی آموزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 3-96 نظارت و راهنمایی تعلیماتی - نطارت و راهنمایی آموزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 2-88-89 نظارت و راهنمایی تعلیماتی - نطارت و راهنمایی آموزشی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
17 2-93-94 نظارت و راهنمایی تعلیماتی - نطارت و راهنمایی آموزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
18 3-97 نظارت و راهنمایی تعلیماتی - نطارت و راهنمایی آموزشی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
19 2-89-90 نظارت و راهنمایی تعلیماتی - نطارت و راهنمایی آموزشی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
20 2-90-91 نظارت و راهنمایی تعلیماتی - نطارت و راهنمایی آموزشی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
21 2-95-96 نظارت و راهنمایی تعلیماتی - نطارت و راهنمایی آموزشی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
22 1-89-90 نظارت و راهنمایی تعلیماتی - نطارت و راهنمایی آموزشی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ