سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس تاریخ آموزش و پرورش در اسلام و ایران - سیر تحول تعلیم و تربیت در ایران با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس تاریخ آموزش و پرورش در اسلام و ایران - سیر تحول تعلیم و تربیت در ایران
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس تاریخ آموزش و پرورش در اسلام و ایران - سیر تحول تعلیم و تربیت در ایران
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس تاریخ آموزش و پرورش در اسلام و ایران - سیر تحول تعلیم و تربیت در ایران
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس تاریخ آموزش و پرورش در اسلام و ایران - سیر تحول تعلیم و تربیت در ایران
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس تاریخ آموزش و پرورش در اسلام و ایران - سیر تحول تعلیم و تربیت در ایران


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 2-96-97 تاریخ آموزش و پرورش در اسلام و ایران - سیر تحول تعلیم و تربیت در ایران 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 1-92-93 تاریخ آموزش و پرورش در اسلام و ایران - سیر تحول تعلیم و تربیت در ایران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 2-93-94 تاریخ آموزش و پرورش در اسلام و ایران - سیر تحول تعلیم و تربیت در ایران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-89-90 تاریخ آموزش و پرورش در اسلام و ایران - سیر تحول تعلیم و تربیت در ایران 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 3-94 تاریخ آموزش و پرورش در اسلام و ایران - سیر تحول تعلیم و تربیت در ایران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 1-90-91 تاریخ آموزش و پرورش در اسلام و ایران - سیر تحول تعلیم و تربیت در ایران 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 2-95-96 تاریخ آموزش و پرورش در اسلام و ایران - سیر تحول تعلیم و تربیت در ایران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 1-96-97 تاریخ آموزش و پرورش در اسلام و ایران - سیر تحول تعلیم و تربیت در ایران 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 2-94-95 تاریخ آموزش و پرورش در اسلام و ایران - سیر تحول تعلیم و تربیت در ایران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 3-95 تاریخ آموزش و پرورش در اسلام و ایران - سیر تحول تعلیم و تربیت در ایران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 3-90 تاریخ آموزش و پرورش در اسلام و ایران - سیر تحول تعلیم و تربیت در ایران 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 3-97 تاریخ آموزش و پرورش در اسلام و ایران - سیر تحول تعلیم و تربیت در ایران 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 2-92-93 تاریخ آموزش و پرورش در اسلام و ایران - سیر تحول تعلیم و تربیت در ایران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 1-93-94 تاریخ آموزش و پرورش در اسلام و ایران - سیر تحول تعلیم و تربیت در ایران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 1-95-96 تاریخ آموزش و پرورش در اسلام و ایران - سیر تحول تعلیم و تربیت در ایران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 1-94-95 تاریخ آموزش و پرورش در اسلام و ایران - سیر تحول تعلیم و تربیت در ایران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
17 3-91 تاریخ آموزش و پرورش در اسلام و ایران - سیر تحول تعلیم و تربیت در ایران 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
18 2-89-90 تاریخ آموزش و پرورش در اسلام و ایران - سیر تحول تعلیم و تربیت در ایران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
19 2-91-92 تاریخ آموزش و پرورش در اسلام و ایران - سیر تحول تعلیم و تربیت در ایران 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
20 2-90-91 تاریخ آموزش و پرورش در اسلام و ایران - سیر تحول تعلیم و تربیت در ایران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ