سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس اصول تعلیم و تربیت - اصول و مبانی آموزش پرورش با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس اصول تعلیم و تربیت - اصول و مبانی آموزش پرورش
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس اصول تعلیم و تربیت - اصول و مبانی آموزش پرورش
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس اصول تعلیم و تربیت - اصول و مبانی آموزش پرورش
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس اصول تعلیم و تربیت - اصول و مبانی آموزش پرورش
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس اصول تعلیم و تربیت - اصول و مبانی آموزش پرورش


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-93-94 اصول تعلیم و تربیت - اصول و مبانی آموزش پرورش 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 2-93-94 اصول تعلیم و تربیت - اصول و مبانی آموزش پرورش 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-94-95 اصول تعلیم و تربیت - اصول و مبانی آموزش پرورش 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-90-91 اصول تعلیم و تربیت - اصول و مبانی آموزش پرورش 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 2-96-97 اصول تعلیم و تربیت - اصول و مبانی آموزش پرورش 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 1-92-93 اصول تعلیم و تربیت - اصول و مبانی آموزش پرورش 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 2-95-96 اصول تعلیم و تربیت - اصول و مبانی آموزش پرورش 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 2-92-93 اصول تعلیم و تربیت - اصول و مبانی آموزش پرورش 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 2-94-95 اصول تعلیم و تربیت - اصول و مبانی آموزش پرورش 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 1-95-96 اصول تعلیم و تربیت - اصول و مبانی آموزش پرورش 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 3-95 اصول تعلیم و تربیت - اصول و مبانی آموزش پرورش 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 2-91-92 اصول تعلیم و تربیت - اصول و مبانی آموزش پرورش 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 2-89-90 اصول تعلیم و تربیت - اصول و مبانی آموزش پرورش 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
14 2-90-91 اصول تعلیم و تربیت - اصول و مبانی آموزش پرورش 200 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ