سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

 

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس مقدمات تکنولوژی آموزشی - تکنولوژی آموزشی با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس مقدمات تکنولوژی آموزشی - تکنولوژی آموزشی
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس مقدمات تکنولوژی آموزشی - تکنولوژی آموزشی
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس مقدمات تکنولوژی آموزشی - تکنولوژی آموزشی
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس مقدمات تکنولوژی آموزشی - تکنولوژی آموزشی
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس مقدمات تکنولوژی آموزشی - تکنولوژی آموزشی


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-93-94 مقدمات تکنولوژی آموزشی - تکنولوژی آموزشی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 2-93-94 مقدمات تکنولوژی آموزشی - تکنولوژی آموزشی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-94-95 مقدمات تکنولوژی آموزشی - تکنولوژی آموزشی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-90-91 مقدمات تکنولوژی آموزشی - تکنولوژی آموزشی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 2-89-90 مقدمات تکنولوژی آموزشی - تکنولوژی آموزشی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 1-92-93 مقدمات تکنولوژی آموزشی - تکنولوژی آموزشی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 2-95-96 مقدمات تکنولوژی آموزشی - تکنولوژی آموزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 2-92-93 مقدمات تکنولوژی آموزشی - تکنولوژی آموزشی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 2-94-95 مقدمات تکنولوژی آموزشی - تکنولوژی آموزشی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 1-91-92 مقدمات تکنولوژی آموزشی - تکنولوژی آموزشی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 1-95-96 مقدمات تکنولوژی آموزشی - تکنولوژی آموزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 3-95 مقدمات تکنولوژی آموزشی - تکنولوژی آموزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 1-96-97 مقدمات تکنولوژی آموزشی - تکنولوژی آموزشی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 1-89-90 مقدمات تکنولوژی آموزشی - تکنولوژی آموزشی 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
15 2-90-91 مقدمات تکنولوژی آموزشی - تکنولوژی آموزشی 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
16 2-91-92 مقدمات تکنولوژی آموزشی - تکنولوژی آموزشی 300 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2021 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد
کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ