سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

 

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس کلیات نقد ادبی - نقد ادبی با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس کلیات نقد ادبی - نقد ادبی
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس کلیات نقد ادبی - نقد ادبی
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس کلیات نقد ادبی - نقد ادبی
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس کلیات نقد ادبی - نقد ادبی
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس کلیات نقد ادبی - نقد ادبی


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-93-94 کلیات نقد ادبی - نقد ادبی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 2-93-94 کلیات نقد ادبی - نقد ادبی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-94-95 کلیات نقد ادبی - نقد ادبی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-90-91 کلیات نقد ادبی - نقد ادبی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 2-96-97 کلیات نقد ادبی - نقد ادبی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 2-95-96 کلیات نقد ادبی - نقد ادبی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 2-94-95 کلیات نقد ادبی - نقد ادبی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 3-91 کلیات نقد ادبی - نقد ادبی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 1-95-96 کلیات نقد ادبی - نقد ادبی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 3-95 کلیات نقد ادبی - نقد ادبی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 1-96-97 کلیات نقد ادبی - نقد ادبی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 3-96 کلیات نقد ادبی - نقد ادبی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 2-89-90 کلیات نقد ادبی - نقد ادبی 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
14 1-89-90 کلیات نقد ادبی - نقد ادبی 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
15 3-90 کلیات نقد ادبی - نقد ادبی 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
16 2-92-93 کلیات نقد ادبی - نقد ادبی 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
17 2-90-91 کلیات نقد ادبی - نقد ادبی 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
18 2-91-92 کلیات نقد ادبی - نقد ادبی 300 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2021 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد
کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ