سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس سیاست و حکومت در خاورمیانه با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس سیاست و حکومت در خاورمیانه
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس سیاست و حکومت در خاورمیانه
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس سیاست و حکومت در خاورمیانه
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس سیاست و حکومت در خاورمیانه
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس سیاست و حکومت در خاورمیانه


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 3-92 سیاست و حکومت در خاورمیانه 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 1-91-92 سیاست و حکومت در خاورمیانه 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-96-97 سیاست و حکومت در خاورمیانه 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 2-92-93 سیاست و حکومت در خاورمیانه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 3-95 سیاست و حکومت در خاورمیانه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 2-88-89 سیاست و حکومت در خاورمیانه 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 2-93-94 سیاست و حکومت در خاورمیانه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 3-93 سیاست و حکومت در خاورمیانه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 3-90 سیاست و حکومت در خاورمیانه 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
10 1-90-91 سیاست و حکومت در خاورمیانه 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
11 1-88-89 سیاست و حکومت در خاورمیانه 200 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ