سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس تحولات سیاسی و اجتماعی ایران از 1228تا1320 با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس تحولات سیاسی و اجتماعی ایران از 1228تا1320
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس تحولات سیاسی و اجتماعی ایران از 1228تا1320
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس تحولات سیاسی و اجتماعی ایران از 1228تا1320
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس تحولات سیاسی و اجتماعی ایران از 1228تا1320
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس تحولات سیاسی و اجتماعی ایران از 1228تا1320


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-95-96 تحولات سیاسی و اجتماعی ایران از 1228تا1320 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 1-90-91 تحولات سیاسی و اجتماعی ایران از 1228تا1320 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-91-92 تحولات سیاسی و اجتماعی ایران از 1228تا1320 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-93-94 تحولات سیاسی و اجتماعی ایران از 1228تا1320 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-96-97 تحولات سیاسی و اجتماعی ایران از 1228تا1320 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 2-92-93 تحولات سیاسی و اجتماعی ایران از 1228تا1320 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 2-95-96 تحولات سیاسی و اجتماعی ایران از 1228تا1320 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 2-88-89 تحولات سیاسی و اجتماعی ایران از 1228تا1320 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 3-90 تحولات سیاسی و اجتماعی ایران از 1228تا1320 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
10 2-89-90 تحولات سیاسی و اجتماعی ایران از 1228تا1320 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
11 1-92-93 تحولات سیاسی و اجتماعی ایران از 1228تا1320 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
12 1-88-89 تحولات سیاسی و اجتماعی ایران از 1228تا1320 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
13 1-89-90 تحولات سیاسی و اجتماعی ایران از 1228تا1320 200 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ