سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس بازار یابی بین المللی با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس بازار یابی بین المللی
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس بازار یابی بین المللی
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس بازار یابی بین المللی
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس بازار یابی بین المللی
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس بازار یابی بین المللی


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 2-88-89 کد 13236 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 3-90 بازار یابی بین المللی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 2-91-92 بازار یابی بین المللی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 2-96-97 بازار یابی بین المللی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 3-91 بازار یابی بین المللی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 1-94-95 بازار یابی بین المللی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 3-94 بازار یابی بین المللی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 1-90-91 بازار یابی بین المللی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 3-92 بازار یابی بین المللی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 2-94-95 بازار یابی بین المللی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 1-93-94 بازار یابی بین المللی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 2-90-91 بازار یابی بین المللی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 1-88-89 بازار یابی بین المللی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 2-92-93 بازار یابی بین المللی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 3-96 بازار یابی بین المللی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 3-95 بازار یابی بین المللی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
17 2-95-96 بازار یابی بین المللی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
18 2-93-94 بازار یابی بین المللی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
19 1-89-90 بازار یابی بین المللی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
20 3-97 بازار یابی بین المللی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
21 1-95-96 بازار یابی بین المللی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
22 2-89-90 بازار یابی بین المللی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
23 1-92-93 بازار یابی بین المللی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ