سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

 

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس طرح ریزی و تعمیرات و نگهداری با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس طرح ریزی و تعمیرات و نگهداری
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس طرح ریزی و تعمیرات و نگهداری
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس طرح ریزی و تعمیرات و نگهداری
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس طرح ریزی و تعمیرات و نگهداری
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس طرح ریزی و تعمیرات و نگهداری


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-93-94 طرح ریزی و تعمیرات و نگهداری 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 3-97 طرح ریزی و تعمیرات و نگهداری 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 2-93-94 طرح ریزی و تعمیرات و نگهداری 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-94-95 طرح ریزی و تعمیرات و نگهداری 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-90-91 طرح ریزی و تعمیرات و نگهداری 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 2-89-90 طرح ریزی و تعمیرات و نگهداری 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 3-94 طرح ریزی و تعمیرات و نگهداری 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 1-89-90 طرح ریزی و تعمیرات و نگهداری 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 2-95-96 طرح ریزی و تعمیرات و نگهداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 3-92 طرح ریزی و تعمیرات و نگهداری 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 2-94-95 طرح ریزی و تعمیرات و نگهداری 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 1-91-92 طرح ریزی و تعمیرات و نگهداری 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 1-95-96 طرح ریزی و تعمیرات و نگهداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 3-95 طرح ریزی و تعمیرات و نگهداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 1-96-97 طرح ریزی و تعمیرات و نگهداری 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 2-91-92 طرح ریزی و تعمیرات و نگهداری 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
17 3-93 طرح ریزی و تعمیرات و نگهداری 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
18 3-90 طرح ریزی و تعمیرات و نگهداری 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
19 2-92-93 طرح ریزی و تعمیرات و نگهداری 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
20 3-91 طرح ریزی و تعمیرات و نگهداری 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
21 2-90-91 طرح ریزی و تعمیرات و نگهداری 300 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2021 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد
کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ