سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

 

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس �������� ������ ������������ ���������� - ���������� �� ���������� �������� �������������� ������������ �������� با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس �������� ������ ������������ ���������� - ���������� �� ���������� �������� �������������� ������������ ��������
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس �������� ������ ������������ ���������� - ���������� �� ���������� �������� �������������� ������������ ��������
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس �������� ������ ������������ ���������� - ���������� �� ���������� �������� �������������� ������������ ��������
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس �������� ������ ������������ ���������� - ���������� �� ���������� �������� �������������� ������������ ��������
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس �������� ������ ������������ ���������� - ���������� �� ���������� �������� �������������� ������������ ��������


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-93-94 زبان های برنامه نویسی - طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 2-93-94 زبان های برنامه نویسی - طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 2-97-98 زبان های برنامه نویسی - طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-90-91 زبان های برنامه نویسی - طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 3-94 زبان های برنامه نویسی - طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 1-89-90 زبان های برنامه نویسی - طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 2-96-97 زبان های برنامه نویسی - طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 3-98 زبان های برنامه نویسی - طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 1-92-93 زبان های برنامه نویسی - طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 3-99 زبان های برنامه نویسی - طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی 400 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 2-95-96 زبان های برنامه نویسی - طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 1-97-98 زبان های برنامه نویسی - طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 3-90 زبان های برنامه نویسی - طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 2-92-93 زبان های برنامه نویسی - طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 1-98-99 زبان های برنامه نویسی - طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 3-92 زبان های برنامه نویسی - طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
17 2-94-95 زبان های برنامه نویسی - طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
18 1-91-92 زبان های برنامه نویسی - طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
19 1-95-96 زبان های برنامه نویسی - طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
20 2-91-92 زبان های برنامه نویسی - طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
21 3-93 زبان های برنامه نویسی - طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
22 2-90-91 زبان های برنامه نویسی - طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی 300 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2021 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد
کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ