سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

 

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس ارزیابی کار و زمان با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس ارزیابی کار و زمان
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس ارزیابی کار و زمان
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس ارزیابی کار و زمان
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس ارزیابی کار و زمان
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس ارزیابی کار و زمان


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-93-94 ارزیابی کار و زمان 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 3-97 ارزیابی کار و زمان 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 2-93-94 ارزیابی کار و زمان 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 2-97-98 ارزیابی کار و زمان 330 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-94-95 ارزیابی کار و زمان 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 1-90-91 ارزیابی کار و زمان 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 3-94 ارزیابی کار و زمان 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 3-93 ارزیابی کار و زمان 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 2-96-97 ارزیابی کار و زمان 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 3-98 ارزیابی کار و زمان 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 1-92-93 ارزیابی کار و زمان 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 3-99 ارزیابی کار و زمان 400 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 2-95-96 ارزیابی کار و زمان 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 2-92-93 ارزیابی کار و زمان 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 1-98-99 ارزیابی کار و زمان 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 3-92 ارزیابی کار و زمان 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
17 2-94-95 ارزیابی کار و زمان 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
18 2-90-91 ارزیابی کار و زمان 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
19 1-91-92 ارزیابی کار و زمان 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
20 1-95-96 ارزیابی کار و زمان 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
21 1-96-97 ارزیابی کار و زمان 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
22 3-96 ارزیابی کار و زمان 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
23 2-91-92 ارزیابی کار و زمان 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
24 3-90 ارزیابی کار و زمان 300 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2021 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد
کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ