سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

 

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس شبکه های کامپیوتری - شبکه های کامپیوتری 1 با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس شبکه های کامپیوتری - شبکه های کامپیوتری 1
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس شبکه های کامپیوتری - شبکه های کامپیوتری 1
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس شبکه های کامپیوتری - شبکه های کامپیوتری 1
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس شبکه های کامپیوتری - شبکه های کامپیوتری 1
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس شبکه های کامپیوتری - شبکه های کامپیوتری 1


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-93-94 شبکه های کامپیوتری - شبکه های کامپیوتری 1 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 3-97 شبکه های کامپیوتری - شبکه های کامپیوتری 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 2-93-94 شبکه های کامپیوتری - شبکه های کامپیوتری 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-94-95 شبکه های کامپیوتری - شبکه های کامپیوتری 1 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-90-91 شبکه های کامپیوتری - شبکه های کامپیوتری 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 3-94 شبکه های کامپیوتری - شبکه های کامپیوتری 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 3-93 شبکه های کامپیوتری - شبکه های کامپیوتری 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 1-89-90 شبکه های کامپیوتری - شبکه های کامپیوتری 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 2-96-97 شبکه های کامپیوتری - شبکه های کامپیوتری 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 3-98 شبکه های کامپیوتری - شبکه های کامپیوتری 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 1-92-93 شبکه های کامپیوتری - شبکه های کامپیوتری 1 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 2-95-96 شبکه های کامپیوتری - شبکه های کامپیوتری 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 1-97-98 شبکه های کامپیوتری - شبکه های کامپیوتری 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 3-90 شبکه های کامپیوتری - شبکه های کامپیوتری 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 2-92-93 شبکه های کامپیوتری - شبکه های کامپیوتری 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 1-98-99 شبکه های کامپیوتری - شبکه های کامپیوتری 1 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
17 3-92 شبکه های کامپیوتری - شبکه های کامپیوتری 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
18 2-94-95 شبکه های کامپیوتری - شبکه های کامپیوتری 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
19 2-90-91 شبکه های کامپیوتری - شبکه های کامپیوتری 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
20 1-91-92 شبکه های کامپیوتری - شبکه های کامپیوتری 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
21 1-95-96 شبکه های کامپیوتری - شبکه های کامپیوتری 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
22 3-95 شبکه های کامپیوتری - شبکه های کامپیوتری 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
23 1-96-97 شبکه های کامپیوتری - شبکه های کامپیوتری 1 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
24 3-96 شبکه های کامپیوتری - شبکه های کامپیوتری 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
25 2-91-92 شبکه های کامپیوتری - شبکه های کامپیوتری 1 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
26 2-97-98 شبکه های کامپیوتری - شبکه های کامپیوتری 1 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
27 3-99 شبکه های کامپیوتری - شبکه های کامپیوتری 1 400 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2021 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد
کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ