سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس اصول و کلیات مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس اصول و کلیات مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس اصول و کلیات مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس اصول و کلیات مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس اصول و کلیات مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس اصول و کلیات مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 2-96-97 اصول و کلیات مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 3-94 اصول و کلیات مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 2-94-95 اصول و کلیات مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-93-94 اصول و کلیات مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 3-95 اصول و کلیات مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 2-93-94 اصول و کلیات مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 1-94-95 اصول و کلیات مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
8 1-91-92 اصول و کلیات مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
9 1-96-97 اصول و کلیات مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
10 3-93 اصول و کلیات مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ