سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

 

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس مباحث ویژه در مدیریت دولتی با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس مباحث ویژه در مدیریت دولتی
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس مباحث ویژه در مدیریت دولتی
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس مباحث ویژه در مدیریت دولتی
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس مباحث ویژه در مدیریت دولتی
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس مباحث ویژه در مدیریت دولتی


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-93-94 مباحث ویژه در مدیریت دولتی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 2-93-94 مباحث ویژه در مدیریت دولتی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-94-95 مباحث ویژه در مدیریت دولتی 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-90-91 مباحث ویژه در مدیریت دولتی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-89-90 مباحث ویژه در مدیریت دولتی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 2-95-96 مباحث ویژه در مدیریت دولتی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 3-90 مباحث ویژه در مدیریت دولتی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 2-92-93 مباحث ویژه در مدیریت دولتی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 3-92 مباحث ویژه در مدیریت دولتی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 1-91-92 مباحث ویژه در مدیریت دولتی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 1-95-96 مباحث ویژه در مدیریت دولتی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 3-95 مباحث ویژه در مدیریت دولتی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 2-91-92 مباحث ویژه در مدیریت دولتی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 2-89-90 مباحث ویژه در مدیریت دولتی 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
15 1-92-93 مباحث ویژه در مدیریت دولتی 350 ندارد
افزودن به سبد دانلود
16 3-91 مباحث ویژه در مدیریت دولتی 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
17 2-90-91 مباحث ویژه در مدیریت دولتی 300 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2021 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد
کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ