سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس مدیریت تحول سازمانی با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس مدیریت تحول سازمانی
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس مدیریت تحول سازمانی
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس مدیریت تحول سازمانی
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس مدیریت تحول سازمانی
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس مدیریت تحول سازمانی


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 2-96-97 مدیریت تحول سازمانی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 2-93-94 مدیریت تحول سازمانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-90-91 مدیریت تحول سازمانی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 2-95-96 مدیریت تحول سازمانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-96-97 مدیریت تحول سازمانی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 2-94-95 مدیریت تحول سازمانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 3-95 مدیریت تحول سازمانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 3-90 مدیریت تحول سازمانی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 3-97 مدیریت تحول سازمانی 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 2-92-93 مدیریت تحول سازمانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 1-93-94 مدیریت تحول سازمانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 1-95-96 مدیریت تحول سازمانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 1-94-95 مدیریت تحول سازمانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 3-92 مدیریت تحول سازمانی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 3-91 مدیریت تحول سازمانی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 3-96 مدیریت تحول سازمانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
17 1-91-92 مدیریت تحول سازمانی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
18 1-89-90 کد 13140 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
19 3-94 مدیریت تحول سازمانی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
20 2-89-90 مدیریت تحول سازمانی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
21 2-91-92 مدیریت تحول سازمانی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
22 2-90-91 مدیریت تحول سازمانی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ