سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

 

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس مدیریت سازمانهای محلی و شهرداری ها با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس مدیریت سازمانهای محلی و شهرداری ها
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس مدیریت سازمانهای محلی و شهرداری ها
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس مدیریت سازمانهای محلی و شهرداری ها
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس مدیریت سازمانهای محلی و شهرداری ها
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس مدیریت سازمانهای محلی و شهرداری ها


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 2-93-94 مدیریت سازمانهای محلی و شهرداری ها 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 1-94-95 مدیریت سازمانهای محلی و شهرداری ها 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 2-96-97 مدیریت سازمانهای محلی و شهرداری ها 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 2-95-96 مدیریت سازمانهای محلی و شهرداری ها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 2-92-93 مدیریت سازمانهای محلی و شهرداری ها 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 2-94-95 مدیریت سازمانهای محلی و شهرداری ها 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 3-95 مدیریت سازمانهای محلی و شهرداری ها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 1-96-97 مدیریت سازمانهای محلی و شهرداری ها 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 2-91-92 مدیریت سازمانهای محلی و شهرداری ها 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 1-93-94 مدیریت سازمانهای محلی و شهرداری ها 350 ندارد
افزودن به سبد دانلود
11 1-90-91 مدیریت سازمانهای محلی و شهرداری ها 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
12 2-89-90 مدیریت سازمانهای محلی و شهرداری ها 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
13 1-92-93 مدیریت سازمانهای محلی و شهرداری ها 350 ندارد
افزودن به سبد دانلود
14 3-90 مدیریت سازمانهای محلی و شهرداری ها 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
15 3-91 مدیریت سازمانهای محلی و شهرداری ها 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
16 2-90-91 مدیریت سازمانهای محلی و شهرداری ها 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
17 1-91-92 مدیریت سازمانهای محلی و شهرداری ها 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
18 1-95-96 مدیریت سازمانهای محلی و شهرداری ها 250 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2021 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد
کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ