سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

 

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس سیر اندیشه های سیاسی و تحول نهادهای اداری با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس سیر اندیشه های سیاسی و تحول نهادهای اداری
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس سیر اندیشه های سیاسی و تحول نهادهای اداری
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس سیر اندیشه های سیاسی و تحول نهادهای اداری
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس سیر اندیشه های سیاسی و تحول نهادهای اداری
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس سیر اندیشه های سیاسی و تحول نهادهای اداری


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 3-97 سیر اندیشه های سیاسی و تحول نهادهای اداری 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 2-93-94 سیر اندیشه های سیاسی و تحول نهادهای اداری 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 3-94 سیر اندیشه های سیاسی و تحول نهادهای اداری 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 2-95-96 سیر اندیشه های سیاسی و تحول نهادهای اداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 3-90 سیر اندیشه های سیاسی و تحول نهادهای اداری 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 2-92-93 سیر اندیشه های سیاسی و تحول نهادهای اداری 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 2-94-95 سیر اندیشه های سیاسی و تحول نهادهای اداری 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 1-91-92 سیر اندیشه های سیاسی و تحول نهادهای اداری 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 3-95 سیر اندیشه های سیاسی و تحول نهادهای اداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 3-96 سیر اندیشه های سیاسی و تحول نهادهای اداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 2-91-92 سیر اندیشه های سیاسی و تحول نهادهای اداری 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 1-90-91 سیر اندیشه های سیاسی و تحول نهادهای اداری 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
13 2-89-90 سیر اندیشه های سیاسی و تحول نهادهای اداری 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
14 3-93 سیر اندیشه های سیاسی و تحول نهادهای اداری 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
15 1-92-93 سیر اندیشه های سیاسی و تحول نهادهای اداری 350 ندارد
افزودن به سبد دانلود
16 3-91 سیر اندیشه های سیاسی و تحول نهادهای اداری 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
17 2-90-91 سیر اندیشه های سیاسی و تحول نهادهای اداری 300 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2021 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد
کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ