سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس اصول مهندسی زلزله و باد با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس اصول مهندسی زلزله و باد
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس اصول مهندسی زلزله و باد
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس اصول مهندسی زلزله و باد
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس اصول مهندسی زلزله و باد
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس اصول مهندسی زلزله و باد


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 3-99 اصول مهندسی زلزله و باد 400 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 2-93-94 اصول مهندسی زلزله و باد 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 3-94 اصول مهندسی زلزله و باد 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 2-95-96 اصول مهندسی زلزله و باد 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-96-97 اصول مهندسی زلزله و باد 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 3-95 اصول مهندسی زلزله و باد 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 3-97 اصول مهندسی زلزله و باد 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 1-97-98 اصول مهندسی زلزله و باد 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 1-94-95 اصول مهندسی زلزله و باد 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 1-98-99 اصول مهندسی زلزله و باد 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 2-96-97 اصول مهندسی زلزله و باد 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
12 3-93 اصول مهندسی زلزله و باد 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
13 2-97-98 اصول مهندسی زلزله و باد 330 ندارد
افزودن به سبد دانلود
14 2-94-95 اصول مهندسی زلزله و باد 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
15 1-93-94 اصول مهندسی زلزله و باد 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
16 1-95-96 اصول مهندسی زلزله و باد 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
17 3-98 اصول مهندسی زلزله و باد 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
18 3-96 اصول مهندسی زلزله و باد 250 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ