سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

 

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس فراگرد تنظیم و کنترل بودجه با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس فراگرد تنظیم و کنترل بودجه
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس فراگرد تنظیم و کنترل بودجه
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس فراگرد تنظیم و کنترل بودجه
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس فراگرد تنظیم و کنترل بودجه
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس فراگرد تنظیم و کنترل بودجه


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-93-94 فراگرد تنظیم و کنترل بودجه 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 2-93-94 فراگرد تنظیم و کنترل بودجه 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-94-95 فراگرد تنظیم و کنترل بودجه 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-90-91 فراگرد تنظیم و کنترل بودجه 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 3-93 فراگرد تنظیم و کنترل بودجه 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 1-89-90 فراگرد تنظیم و کنترل بودجه 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 2-95-96 فراگرد تنظیم و کنترل بودجه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 3-90 فراگرد تنظیم و کنترل بودجه 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 2-92-93 فراگرد تنظیم و کنترل بودجه 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 2-94-95 فراگرد تنظیم و کنترل بودجه 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 3-91 فراگرد تنظیم و کنترل بودجه 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 1-91-92 فراگرد تنظیم و کنترل بودجه 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 1-95-96 فراگرد تنظیم و کنترل بودجه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 1-96-97 فراگرد تنظیم و کنترل بودجه 350 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 3-96 فراگرد تنظیم و کنترل بودجه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 2-91-92 فراگرد تنظیم و کنترل بودجه 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
17 2-89-90 فراگرد تنظیم و کنترل بودجه 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
18 1-92-93 فراگرد تنظیم و کنترل بودجه 350 ندارد
افزودن به سبد دانلود
19 2-90-91 فراگرد تنظیم و کنترل بودجه 300 ندارد
افزودن به سبد دانلود
20 3-95 فراگرد تنظیم و کنترل بودجه 250 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2021 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد
کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ