سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس سيستمهاي اطلاعاتي مديريت با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس سيستمهاي اطلاعاتي مديريت
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس سيستمهاي اطلاعاتي مديريت
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس سيستمهاي اطلاعاتي مديريت
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس سيستمهاي اطلاعاتي مديريت
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس سيستمهاي اطلاعاتي مديريت


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 3-90 سيستمهاي اطلاعاتي مديريت 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 1-95-96 سيستمهاي اطلاعاتي مديريت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 2-91-92 سيستمهاي اطلاعاتي مديريت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-94-95 سيستمهاي اطلاعاتي مديريت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 3-94 سيستمهاي اطلاعاتي مديريت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 1-90-91 سيستمهاي اطلاعاتي مديريت 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 1-93-94 سيستمهاي اطلاعاتي مديريت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 1-88-89 سيستمهاي اطلاعاتي مديريت 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 1-96-97 سيستمهاي اطلاعاتي مديريت 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 2-92-93 سيستمهاي اطلاعاتي مديريت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 3-96 سيستمهاي اطلاعاتي مديريت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 2-95-96 سيستمهاي اطلاعاتي مديريت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 2-93-94 سيستمهاي اطلاعاتي مديريت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 1-89-90 سيستمهاي اطلاعاتي مديريت 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 3-97 سيستمهاي اطلاعاتي مديريت 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 2-89-90 سيستمهاي اطلاعاتي مديريت 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
17 1-92-93 سيستمهاي اطلاعاتي مديريت 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
18 1-91-92 سيستمهاي اطلاعاتي مديريت 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
19 2-90-91 سيستمهاي اطلاعاتي مديريت 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
20 3-93 سيستمهاي اطلاعاتي مديريت 250 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ