سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس مبانی مدیریت دولتی 2 با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا کنون

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس مبانی مدیریت دولتی 2
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس مبانی مدیریت دولتی 2
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس مبانی مدیریت دولتی 2
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس مبانی مدیریت دولتی 2
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس مبانی مدیریت دولتی 2


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 2-96-97 مبانی مدیریت دولتی 2 300 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 1-92-93 مبانی مدیریت دولتی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 2-93-94 مبانی مدیریت دولتی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-89-90 مبانی مدیریت دولتی 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 3-94 مبانی مدیریت دولتی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 2-95-96 مبانی مدیریت دولتی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 2-94-95 مبانی مدیریت دولتی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 3-95 مبانی مدیریت دولتی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 2-92-93 مبانی مدیریت دولتی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 1-93-94 مبانی مدیریت دولتی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 1-95-96 مبانی مدیریت دولتی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 2-91-92 مبانی مدیریت دولتی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 3-92 مبانی مدیریت دولتی 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 3-96 مبانی مدیریت دولتی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 1-91-92 مبانی مدیریت دولتی 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 1-90-91 کد 13116 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
17 2-89-90 مبانی مدیریت دولتی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
18 3-90 مبانی مدیریت دولتی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
19 3-91 مبانی مدیریت دولتی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
20 2-90-91 مبانی مدیریت دولتی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ